Mek Nimi Awe Ulamlongagne

Downloads: 

Wenput Nimi rane sikin Allah yubu ka'aebanep pukamang, ane Yesus Mangaptaog sum 25 wal aongeag sembe, meknimi, sikin sop-sop Natal ag undo urop